Care sunt CONDIŢIILE pentru a deveni CETĂŢEAN BRITANIC.

Rezidenţa permanentă pentru români

Românii care s-au stabilit în Marea Britanie prin căsătorie, pentru studii sau pentru a munci în această ţară, înainte de 1 ianuarie 2007 ori după această dată a aderării României în structurile UE, pot obţine cetăţenia britanică prin naturalizare.

În plus, ca cetăţeni ai Spaţiului Economic European (EEA) şi în conformitate cu măsurile legale care au intrat în vigoare în intervalul 2 octombrie 2000 – 29 aprilie 2006, românii pot obţine iniţial dreptul de rezidenţă permanentă. Acesta poate fi solicitat după o perioadă de cinci ani, calculată în urmă, până la data depunerii cererii. Ei vor mai trebui să aştepte apoi încă un an suplimentar şi vor putea deveni cetăţeni cu drepturi depline ai acestui stat la finele a 72 de luni de aşteptare.

 Orice persoană care solicită statului britanic dreptul de rezidenţă permanentă trebuie să prezinte dovezi că a locuit în ultimii cinci ani în legalitate pe teritoriul statului. Şansele obţinerii dreptului de şedere permanentă în Regatul Unit scad în eventualitatea absenţelor pentru intervale de timp mai lungi de 90 de zile pe an de pe teritoriul ţării. Se fac excepţii de la această regulă în cazul unei singure absenţe neîntrerupte din Regatul Unit care nu depăşeşte 12 luni pe parcursul celor 60 de luni, dacă aceasta se datorează unor motive temeinice cum ar fi caz de boală, graviditate sau studiu.

Orice cetăţean care provine din unul din statele membre ale EEA şi îndeplineşte criteriile expuse anterior poate solicita un act care să-i confirme statutul de rezident permanent în Regatul Unit. Cetăţenii români beneficiază de acest statut în virtutea dreptului de liberă circulaţie în interiorul graniţelor UE.

Respectivul document, odată obţinut, nu este însoţit de un termen limită de valabilitate a rezidenţei.

„Cele mai multe solicitări de rezidenţă permanentă ajung să fie respinse datorită faptului că solicitantul nu poate face dovada că s-a aflat pe teritoriul Marii Britanii la începutul perioadei de cinci ani luate în considerare. Spre exemplu, dacă cineva pretinde să i se acorde dreptul de rezidenţă permanentă începând cu data de 25 martie 2014, el va trebui să prezinte dovezi că se afla în această ţară începând de la 26 martie 2009.”

Sursa: www.gov.uk

Toţi îl vor, puţini îl au. Paşaportul britanic a ajuns, în ultima vreme, destul de des pe buzele românilor. Mai ales a celor care îndeplinesc cele mai importante condiţii: 72 de luni succesive de aşteptare, susținute de comportamentul onest şi de dovezi ale integrității sociale a solicitantului.

Mai mult decât atât, aplicanţii trebuie să cunoască limba engleză, deoarece vor susţine un test cu 24 de întrebări despre regină, despre scriitori britanici, despre personalităţi britanice, dar şi întrebări din istoria Angliei.

Românii care au deja paşaport britanic spun că cel mai important moment al drumului spre noua cetăţenie este fără doar şi poate ceremonia în care depun jurământul de credinţă faţă de Regină. Mulţi sunt cei pentru care Paşaportul înseamnă o recompensă a anilor de străinătate, dar şi un document… încărcat de avantaje. Dar sunt și români care se mulțumesc doar cu rezidența permanentă. Un reportaj despre paşii de urmat pentru a deveni cetăţeni britanici, dar şi care sunt avantajele pe care le oferă British-ul.

 Condiţii pentru a deveni britanic…

Cetăţenia britanică este statutul la care visează numeroşi imigranţi ajunşi în Regatul Unit din toate colţurile lumii. A fi britanic cu acte în regulă înseamnă pentru ei libertate, viaţă prosperă, dreptul de a călători şi a te bucura de viaţă. Dincolo de toate acestea însă, calea de obţinere a cetăţeniei britanice este anevoioasă şi pur birocratică…

Procesul de obţinere a calităţii de cetăţean cu drepturi depline în această ţară este aparent unul complicat. El presupune 72 de luni succesive de aşteptare, susţinute de comportamentul onest şi de dovezi ale integrităţii sociale a solicitantului.

Cetăţenia britanică se poate obţine pe cinci căi, conform legislaţiei actuale aflate în vigoare în Regatul Unit:

  • prin naştere în Marea Britanie din părinţi cetăţeni ai acestei ţări sau rezidenţi permanenți ai regatului (lex soli);
  • prin descendenţă, când unul dintre părinţi este cetăţean britanic, indiferent de modul în care acesta a obţinut calitatea de cetăţean al Regatului Unit (lex sanguinus);
  • prin naturalizare;
  • prin înregistrare;
  • prin adopţie.

Persoanele care obţin cetăţenia britanică prin a doua cale menţionată devin cetăţeni britanici prin descendenţă. În celelalte cazuri, cei care solicită această calitate în baza naşterii, naturalizării sau sunt consideraţi posesori ai cetăţeniei britanice pe alte căi decât descendenţa.

Cetăţenii britanici prin descendenţă, spre deosebire de cei care au obţinut cetăţenia prin naştere, naturalizare sau adopţie, nu pot transfera automat calitatea de cetăţean britanic copiilor lor născuţi în afara graniţelor Regatului Unit. Ei vor trebui să solicite cetăţenia acestora prin înregistrare, iar copii lor vor face parte din categoria cetăţenilor britanici pe baza acestei înregistrări.

 Naturalizat britanic

Cea mai utilizată metodă de dobândire a cetăţeniei britanice de către imigranţi este aceea prin naturalizare.

„Naturalizarea ca cetăţean britanic reprezintă o decizie a Home Office (Ministerul britanic de Interne). Instituţiile subordonate acestuia pot oferi cetăţenia britanică doar acelor persoane care sunt considerate corespunzătoare valorilor democraţiei şi civilizaţiei acestui stat. Ministerul a stabilit o serie de cerinţe oficiale care trebuie îndeplinite de orice solicitant în vederea naturalizării. Şi în cele mai multe cazuri, solicitanţii care respectă toate condiţiile respective se vor bucura de acordarea calităţii de cetăţean al Marii Britanii”, se susţine pe enciclopedia online wikipedia referitor la procesul acordării cetăţeniei britanice.

În general, persoanele străine şi care nu sunt căsătorite cu un cetăţean al acestei ţări vor fi naturalizate ca cetăţeni cu drepturi depline în Regatul Unit dacă pot dovedi că au satisfăcut următoarele condiţii:

  • au avut cinci ani consecutivi de rezidenţă legală în Marea Britanie;
  • au avut în plus, pentru o perioadă de minim 12 luni, drept de şedere permanentă (Indefinite Leave to Remain) sau de rezidenţă permanentă (Permanent Rezidency) pe teritoriul Regatului Unit;
  • intenţionează să continue să trăiască în această ţară sau să muncească în străinătate în favoarea Guvernului ori a unor corporaţii sau asociaţii britanice;
  • să satisfacă standardele de comportament luate în considerare pentru orice persoană apreciată ca un cetăţean bun şi onest al Marii Britanii;
  • să facă dovada că a acumulat cunoştinţe suficiente de vorbire a limbii engleze şi de înţelegere a modului de viaţă britanic.

Dreptul la cetăţenie?

 „Oricine a împlinit vârsta de 18 ani şi a trăit în Marea Britanie în ultimii cinci ani este îndreptăţit să se adreseze autorităţilor pentru naturalizarea sa ca cetăţean britanic”, se precizează pe website-ul guvernamental www.gov.uk. În realitate însă, obţinerea paşaportului britanic este doar ultima formalitate din cadrul unui întreg proces…

Citeşte în continuare toate condiţiile prin care poţi obţine mai uşor toate drepturile cetăţeniei britanice, pe portalul de informaţii diasporaro.com

 

Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *